menu

Tuesday, December 24, 2013

Шалгалтын хуваарь



1.  МАХ -2 ХШУ 12. 23                     9:00
2.  МХУЗ- 4 Утга судлал 12. 28         9:00
3. 1.2 Эсээ, найруулгазүй 1. 29          9:00
4.  МХУЗ -2 Авиазүй 12. 30               9:00
5. 1.7 Эсээ, найруулгазүй  1.3            14:00
6.  МАХ -4 Утга судлал  1.4               9:00

No comments:

Post a Comment