menu

Sunday, February 16, 2014

Бие даалтОЦМХ-ний “Үгзүй “ хичээлтэй холбогдуулан оюутны бие даан уншиж, судлах материал
1.     Алтанзагас. Ч “Монгол хэлний тийн ялгалын тухай” УБДС-ийн Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг, 1-14 дэвтэр, Уб.,1981
2.     Барайшир. Ш. “Монгол хэлний гарахын тийн ялгалын тухай асуудалд” МУИС-ийн ЭШБ №2, 1962
3.     Бямбасан.П. “Монгол хэлний тооны айн тогтолцооны тухай асуудалд”  Хэл зохиол судлал XI боть, 1975 он 106-120
4.     Лувсанвандан. Ш. “Монгол хэлний зүй” Уб.,1939
5.     Лувсанвандан. Ш. “Монгол хэлний үгсийг аймаглах тухай асуудалд”  Хэл зохиол V боть Уб.,1968, 110 дэвтэр
6.     Лувсанвандан. Ш. “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц. Монгол хэлний үг нөхцөл хоёр нь” Уб.,1968
7.     Өнөрбаян.Ц. “ Үгсийн аймаг, түүнийг заах нь” Сурган хүмүүжүүлэгч сэтгүүл Уб.,1982
8.     Төмөртогоо.Д. “Монгол хэлний шинжлэлд нэрийн тийн ялгалыг ангилсан нь” Хэл зохиол судлал, VIII боть,1-12 дэвтэр, Уб.,1970

No comments:

Post a Comment