menu

Wednesday, December 17, 2014

МАХ, МХБ-ийн 2 ангийн бие даалт /2-р улирал/МХБ -2 анги, МАХ-2 ангийн 2014-2015 оны хичээлийн 2 хагасын бие даалт
Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй

Бүлэг сэдэв
Бие даалт
Хугацаа
Шалгуур
Орчин цагийн Монгол хэлний үгийн бүтэц
Ш.Лувсанвандан “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц” Уб., 1968 номны “Үгэлбэр түүнийг хэсэглэх нь бүлгээс Үг нөхцөл хоёр нь” сэдвийг уншиж товчлох
1-р долоо хоног
 
    1. Ш.Лувсанвандангийн бүтээлүүдтэй танилцсан байх
     2. Үг нь нэрлэсэн, заасан, асуусан дохио болохыг хэлний баримтаар тайлбарласан байх
      3.Нөхцөл нь харьцаа заасан дохио болохыг хэлний баримтаар тайлбарласан байх
      Үг нөхцөлийн тоо
      Үг нөхцөлийн утга
      Үг нөхцөлийн байрлал
Ш. Лувсанвандан “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц” Уб., 1968 номны Үг,түүнийг хэсэглэх нь сэдвийг уншиж товчлох
2-р долоо хоног
 
    1. Язгуур бүтээвэр, дагавар бүтээврийг утга, үүрэг, бүтэц, хэвшинж, байрлалаар нь ялган тайлбарласан байх


No comments:

Post a Comment