menu

Бие даалтОЦМХ-ний “Үгзүй “ хичээлтэй холбогдуулан оюутны бие даан уншиж, судлах материал

 1.  Алтанзагас. Ч “Монгол хэлний тийн ялгалын тухай” УБДС-ийн Эрдэм шинжилгээ заах аргын бичиг, 1-14 дэвтэр, Уб.,1981 
 2.  Барайшир. Ш. “Монгол хэлний гарахын тийн ялгалын тухай асуудалд” МУИС-ийн ЭШБ №2, 1962 
 3.  Бямбасан.П. “Монгол хэлний тооны айн тогтолцооны тухай асуудалд”  Хэл зохиол судлал XI боть, 1975 он 106-120 
 4.   Лувсанвандан. Ш. “Монгол хэлний зүй” Уб.,1939
 5. Лувсанвандан. Ш. “Монгол хэлний үгсийг аймаглах тухай асуудалд”  Хэл зохиол V боть Уб.,1968, 110 дэвтэр
 6.    Лувсанвандан. Ш. “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц. Монгол хэлний үг нөхцөл хоёр нь” Уб.,1968
 7.  Өнөрбаян.Ц. “ Үгсийн аймаг, түүнийг заах нь” Сурган хүмүүжүүлэгч сэтгүүл Уб.,1982
 8.  Төмөртогоо.Д. “Монгол хэлний шинжлэлд нэрийн тийн ялгалыг ангилсан нь” Хэл зохиол судлал, VIII боть,1-12 дэвтэр, Уб.,1970
Үгзүйн бүрэн задлал хийх жишиг үгс 
  
 1.   хуурахын
 2.    сонины нь
 3.   гайхамшигт
 4.   моддын
 5.  уртасган 
 6.   булталзаж
 7.   хүдэнтэх
 8.   хойно 
 9.  ахих нь 
 10.   өнгөрөөе 
 11.    санааны 
 12.  үргээлгүй

No comments:

Post a Comment